Het menu omvat drie gangen: voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. U kunt kiezen uit vegetarisch of niet vegetarisch. Voor mensen met bijzondere eisen aan het eten (allergie, vegan) is er de mogelijkheid zelf eten mee te nemen, dat in de magnetron kan worden warm gemaakt.

Het diner kost € 30,- per persoon, exclusief drankjes.

Het aantal plaatsen is beperkt (ca. 55), dus graag vooraf reserveren op  stadsdorpjavaeiland23@gmail.com   (vegetarisch apart aangeven).

U ontvangt dan een e-mail met de betaalmogelijkheden.

De betaling is de bevestiging van deelname.

Aanmelding en betaling sluit op 3 maart - dan begint het restaurant met de voorbereiding.

Leer je buurtgenoten kennen en kom gezellig eten op 10 maart in Het Einde van de Wereld! 

En wilt u een optreden verzorgen? Graag! Laat het ons weten. Er is een podium, geluidsversterking en een piano.

Vragen? Stuur een e-mail of bel Rob van Leeuwen, 06 29 57 79 00


The menu includes three courses: appetizer, main course and dessert. You can choose from vegetarian or non-vegetarian. For people with special food requirements (allergy, vegan) there is the possibility to bring your own food, which can be heated in the microwave on board.

 Dinner costs €30 per person, excluding drinks.

The number of places is limited (approx. 55), so please reserve in advance at stadsdorpjavaeiland23@gmail.com   (indicate vegetarian separately).

You will then receive an e-mail with payment options.

Payment is confirmation of participation.

Registration and payment closes on March 3 - that's when the restaurant will start preparations.

Get to know your neighbors and join us for dinner on March 10 at Het Einde van de Wereld!

And would you like to perform? Gladly! Just let us know. There will be a stage, sound amplification and a piano.

 Any questions? Send an e-mail or call Rob van Leeuwen, 06 29 57 79 00


Gesprek met de gemeente

Enige tijd geleden spraken vertegenwoordigers van het Stadsdorp Java-eiland en de Buurtsoos Java-eiland met Eva Kerklaan Pas, Gebiedsmakelaar Oostelijk Havengebied namens de gemeente Amsterdam.

Eva meldde dat de volgend activiteiten in gang gezet zijn.

GVB - Wij gaan in gesprek met het GVB over het belang van de toegankelijkheid van het Java-eiland voor mensen die afhankelijk zijn van de bus en hoe dat afgelopen zomer niet gewaarborgd was.

Bomen - De afdeling Groen gaat wanneer er tijd is kijken waar nog losliggende takken liggen en die dan meteen opruimen en verwerken.

Publieke afvalbakken - De afdeling Schoon stelt dat zij de afvalbakken dagelijks leegmaken. De kleine afvalbakken zullen vervangen worden door grotere. Dat kan nog wel even duren, omdat andere locaties voorrang hebben.

Staat straatmeubilair - De afdeling Infra heeft de banken geïnspecteerd en gaat dat oppakken wanneer er tijd en ruimte voor is. Twee banken zijn stuk, die worden gerepareerd of vervangen; een aantal andere banken zal worden schoongemaakt. 

Paaltjes - In de winter worden de paaltjes verwijderd in verband met strooien. In de zomer moet het fietspad aan de binnentuinen afgesloten zijn met paaltjes, opdat auto’s niet het fietspad op kunnen of dat geparkeerd wordt in de binnentuinen. In maart checken we bij de desbetreffende afdeling of de paaltjes zijn teruggeplaatst.  


Java-eiland 25 jaar

Veel gebouwen op het Java-eiland zijn in 1998 gebouwd en zijn nu 25 jaar oud. Reden voor feestjes! Hieronder wat foto's van de Imogirituin en het begin van de Javakade.


De leesgroep is 8 jaar oud!

Je denkt dat de tijd stilstaat totdat je omkijkt; het is wel degelijk in 2015 dat we begonnen zijn met een toch al niet al te jonge groep, die – al omkijkend moet je het toegeven – toch echt 8 jaar ouder geworden is. De tred is wat trager geworden, tenminste één gehoorapparaat (onzichtbaar, nietwaar) heeft zijn intrede gedaan en er is ziekte in ons midden.

De tijd eist zijn tol; waar hebben we het aan verdiend? Je kunt er niet over in discussie gaan. Maar op zich gaat het goed met de leesclub, anders hadden we het niet zolang volgehouden. We zijn zelfs gegroeid sinds het begin. Tine, Kitty, Dorien, Maarten en Wietske bleven, Mary vertrok en  Mieke, Els, Monique en Ann kwamen.

Daarmee is en blijft lezen een vrouwen- en ouderenzaak. De dames en enkele heer lazen dan wel weer 2 keer meer boeken van mannen dan van vrouwen. 19 van de 58 door de jaren heen gelezen boeken is door een vrouw geschreven, waarvan er ééntje 2 keer ter lezing gekozen is(Ali Smith). En om helemaal precies te zijn: 1 van de 58 is van de hand van een transgender. Nog wat opvallende statistiek. 25 van de 58 zijn in het Nederlands geschreven en 16 oorspronkelijk in het Engels; en van de grote Europese talen hebben we het Italiaans tot nu toe overgeslagen. We hebben 55 romans gelezen en drie keer een biografie of familiegeschiedenis. De keuzes zijn heel divers: van klassiekers als Maupassant en Couperus tot moderne grootheden als P. Roth en Brouwers, die om en nabij het lezen stierven, en tot jonge schrijvers als Jaap Robben en Shaleh Rezazadah.

Wat valt er te zeggen over de komende 8 jaar? Zou ons in deze samenstelling nog 58 boeken vergund zijn? Ik durf er nauwelijks aan te denken De tijd zal weer niet ter verantwoording te roepen zijn, maar zal het wel leren.

Maar met verloop kan de groep natuurlijk 100 jaren worden en 1000 boeken lezen. Dat wel! Zou er dan nog iemand weten wie de eerste leden waren?

Overigens is de leesgroep met 9 leden op dit moment “vol”. Al willen we misschien voor een o zo zeldzame lezende heer een uitzondering maken.


Sprong over het IJ - mei 2023

Amsterdam reserveert 100 miljoen euro voor de Oostbrug, die het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord verbindt. Vervoerregio Amsterdam (waarin 14 gemeenten samenwerken op het gebied van verkeer en openbaar vervoer) legt er 75 miljoen euro bij. Dan is er nog 125 miljoen euro nodig. Voordat de bouw start in 2029, moet dat geld gevonden zijn. Tot die tijd werkt de gemeente de plannen verder uit, zodat de eerste Amsterdammers in 2032 over de Oostbrug kunnen fietsen. Tot de fietsbrug er is, komen er meer ponten bij: 5 tot 2030.

Lees meer


Schoonmaakacties

Een nieuw initiatief! Een groeiende afval-grijp club op het Java-eiland houdt zich bezig met gezamenlijk papierprikken en andere op schoonheid gerichte acties: de Javaanse Afvaltijgers.

Lees meer


Buurttuin Java zoekt hulp!

Wie wil meedoen om de Buurttuin Java groen en mooi te houden?

Lees meer


Samenwerking Stadsdorp en Buurtsoos

 
Bestuursleden van Stadsdorp Java-eiland en Buurtsoos Java-eiland hebben onlangs in gezamenlijk overleg besloten om bij enkele activiteiten samen te werken. Denk hierbij met name aan de Buurtborrels en het Winterdiner.
Meer informatie vindt u op hun website: https://www.buurtsoosjavaeiland.nl/
 

Oekraïense vluchtelingen

Aan de Kop van het Java-eiland is in 2022 het gebouw van De Kleine Kapitein geschikt gemaakt voor tijdelijke opvang - dat gebouw zal dus langer blijven staan dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

Van verschillende zijden zijn initiatieven opgezet om deze nieuwe bewoners van ons eiland te steunen.

Lees meer


Andere websites

De gemeente Amsterdam verzorgt nieuws voor het Oostelijk Havengebied. De website heeft deze link

Oost-Online is nieuwskanaal met nieuwtjes uit Amsterdam-Oost, gerund door een stichting en met een redactie bestaande uit vrijwilligers.