Voor het zoeken van een onderwerp op de website, klik op het vergrootglas rechtsboven in de blauwe balk

Zondag 11 september tweede theaterwandeling

Wandeling rond de aanlanding van de Azartpleinbrug

De gemeente Amsterdam organiseert wandelingen door de buurten waar de twee bruggen aan land komen (NDSM-werf, Hamerkwartier/Tuindorp Nieuwendam, Houthaven en Oostelijk Havengebied). Het doel is om van de deelnemers te horen welke zorgen en ideeën er leven rondom de inpassing van de bruggen en een  toelichting te geven op de plannen.

Inmiddels is de eerste wandeling gepland: maandag 20 juni om 17.00 uur in het Oostelijk Havengebied. Wilt u hier aan deelnemen? Stuur dan een mail aan sprongoverhetij@amsterdam.nl. We verzamelen op het Azartplein bij de pontaanlanding.

4 Mei herdenking 2022

In de ochtend van 4 mei herdachten oud-collega’s, nabestaanden en buurtbewoners de personeelsleden van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) die sneuvelden tijdens WOII. Dit gebeurde bij het oorlogsmonument "Zeeman op de uitkijk" op de Kop van het Java-eiland.
De Waterlandse Harmonie verzorgde, zoals elk jaar, de muzikale omlijsting. De herdenking verandert van karakter: er zijn steeds  minder SMN-ers en nabestaanden, en steeds meer bewoners en omwonenden van het Java-eiland, die met hun kinderen en kleinkinderen naar deze 4 mei herdenking kwamen voor een eerbetoon aan allen die omkwamen in de oorlog. Ook was een aantal Oekraïense eilandgenoten aanwezig - voor het speelde de Waterlandse Harmonie het Oekraïense volkslied.

Herinneren, herdenken en gedenken blijft zinvol, nu en in de toekomst.

Bert Kommerij heeft, voor hen die niet konden komen, de herdenking gefilmd; deze is te rug te zien op https://www.facebook.com/BuurtSoosJavaeiland

 

Java-eiland tijdens WOII

Tot 1970 was het Java-eiland het hart van de Nederlandse koloniale scheepvaart. De Stoomvaart Maatschappij Nederland was de grootste reder op het eiland. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gingen de Nederlandse koopvaardijschepen varen voor de geallieerde bondgenoten.

De koopvaardijschepen van de SMN vervoerden troepen, wapens, olie en andere grondstoffen onder de meest gevaarlijke omstandigheden. Met name door de Duitse U-Boote werden veel Nederlandse schepen tot zinken gebracht. Op de schepen van de SMN kwamen ruim 600 personeelsleden, buitenlandse bemanningsleden en kanonniers om.

Oekraïense vluchtelingen opgevangen

Aan de Kop van het Java-eiland is een hotelboot afgemeerd waarin Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen: ook het gebouw van De Kleine Kapitein is geschikt gemaakt voor tijdelijke opvang - dat gebouw zal dus langer blijven staan dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

Van verschillende zijden zijn initiatieven opgezet om deze nieuwe bewoners van ons eiland te steunen. Lees meer

 

Buurtplan Kop Java-eiland

De opbrengst van de openbare brainstormbijeenkomst in oktober 2021 over het buurtplan voor de Kop van het Java-eiland, plus andere reacties, zijn aanleiding geweest het plan bij te stellen. Het nieuwe plan is hier te zien.

Sprong over het IJ

De gemeente Amsterdam heeft opnieuw een besluit genomen over de oeververbindingen over het IJ, waaronder de brug vanaf het Azartplein naar het Hamerstraatgebied, over de route van het pontje.

In het kort komt het erop neer dat de gemeente wel voor die brug gaat, maar niet voor de daarop aansluitende fietsbrug over de IJhaven, van het Azartplein naar het Lloydhotel. Voor meer informatie zie: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/sprong-ij-snel-makkelijk-veilig-overkant/

Foto-expositie Sprong over het IJ

Om het voorkeursbesluit over de voetgangerstunnel bij CS en de 2 bruggen over het IJ te markeren, organiseert de gemeente Amsterdam van 26 juni t/m 17 juli een openlucht foto-expositie op de NDSM-werf. De foto’s zijn geselecteerd uit inzendingen, en vormen input voor een moodboard, dat inspiratie kan bieden aan de ontwerpers van de brug in de volgende fase - een moodboard dat laat zien wat Amsterdammers willen en juist niet willen van een brug.

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/sprong-ij-snel-makkelijk-veilig-overkant/foto-expositie-ndsm/