Plaats Slavernijmuseum

Op 12 maart 2024 sprak de bewonersgroep die zich bezighoudt met plannen voor een park op de Kop van het Java-eiland in tijdens een commissievergadering van het Stadsdeel Oost, onder andere over een voorkeur van deze groep voor de plaats van het nieuwe Slaverijmuseum.

lees meer


Mien Ruys Plantsoen

Het Mien Ruysplantsoen, aan de KNSM-laan, een origineel ontwerp van de befaamde tuinarchitect Mien Ruys, is verwaarloosd. Een aantal buurtbewoners spant zich in het plantsoen in ere te herstellen. Vind je het ook belangrijk dat deze kleine oase met de speelhoek, de vijver met haar waterlelies, de kunstwerken, vleermuizen, de vele vogels, en insecten in stand gehouden wordt? Steun dan onze petitie en sluit je aan!

https://www.petitie24.nl/petitie/5122/---steun-het-amsterdamse-mien-ruysplantsoen-


In 2024 is het tien jaar geleden dat initiatiefnemers hier op het eiland begonnen met buurtactiviteiten onder de naam Stadsdorp Java-eiland.  Activiteiten zoals ons inmiddels vertrouwde Winterdiner, dat vanavond een mooi begin vormde van dit jubileumjaar. Restaurantschip ‘Einde van de wereld‘ is al vele jaren  het geliefde adres voor een gemoedelijke, ongedwongen maaltijd. Namens het Stadsdorp heette Rob van Leeuwen de bezoekers hartelijk welkom op dit schip, aan de kade van de IJhaven. Hij beloofde, daarbij passend, een avond met een nautisch tintje: te beginnen met een oefening   bakboord-stuurboord.

Bij het eerste muzikale optreden klonk, van componist Haydn, de Sailors song’, een lied over het zware werk van zeelieden op volle zee, ferm gezongen door Victor Budke, op de piano begeleid door Wim van den Hoek, die we bij binnenkomst al hadden gehoord met gezellige achtergrondmuziek.

Aan zes tafels werd onder het eten geanimeerd gepraat, bekende en nieuwe gezichten. Buurtbewoners maakten kennis, wisselden ervaringen uit, en waren het erover eens dat we op een fijne plek wonen. Bij goed kijken meende ik duidelijk ‘verjonging’ te zien.

Na het hoofdgerecht werden we verrast met een optreden van de jonge artieste Rissa, singer-songwriter en sinds enkele maanden buurtbewoner. Bij haar drie songs begeleidde zij haar aangename stem met gitaar. Luid applaus, en wat fijn dat zij beloofde op te treden bij onze jubileumviering op 30 juni!

De vrijwilligers van de keukenbrigade hadden weer goed hun best gedaan, de stemming was opperbest.  Claud Biemans, directeur van Einde van de Wereld, vertelde dat er iedere woensdag en vrijdag maaltijden zijn op het schip, vaak met muziek of poëzie.

De avond was voorbij gevlogen, veel dank voor de medewerkers van het schip en de organisatoren van ons Stadsdorp, en we hebben een mooi vooruitzicht: volgend jaar weer!

Mieke Groen


Gesprek met de gemeente

Enige tijd geleden spraken vertegenwoordigers van het Stadsdorp Java-eiland en de Buurtsoos Java-eiland met Eva Kerklaan Pas, Gebiedsmakelaar Oostelijk Havengebied namens de gemeente Amsterdam.

Eva meldde dat de volgend activiteiten in gang gezet zijn.

GVB - Wij gaan in gesprek met het GVB over het belang van de toegankelijkheid van het Java-eiland voor mensen die afhankelijk zijn van de bus en hoe dat afgelopen zomer niet gewaarborgd was.

Bomen - De afdeling Groen gaat wanneer er tijd is kijken waar nog losliggende takken liggen en die dan meteen opruimen en verwerken.

Publieke afvalbakken - De afdeling Schoon stelt dat zij de afvalbakken dagelijks leegmaken. De kleine afvalbakken zullen vervangen worden door grotere. Dat kan nog wel even duren, omdat andere locaties voorrang hebben.

Staat straatmeubilair - De afdeling Infra heeft de banken geïnspecteerd en gaat dat oppakken wanneer er tijd en ruimte voor is. Twee banken zijn stuk, die worden gerepareerd of vervangen; een aantal andere banken zal worden schoongemaakt. 

Paaltjes - In de winter worden de paaltjes verwijderd in verband met strooien. In de zomer moet het fietspad aan de binnentuinen afgesloten zijn met paaltjes, opdat auto’s niet het fietspad op kunnen of dat geparkeerd wordt in de binnentuinen. In maart checken we bij de desbetreffende afdeling of de paaltjes zijn teruggeplaatst.  


Java-eiland 25 jaar

Veel gebouwen op het Java-eiland zijn in 1998 gebouwd en zijn nu 25 jaar oud. Reden voor feestjes! Hieronder wat foto's van de Imogirituin en het begin van de Javakade.


De leesgroep is 8 jaar oud!

Je denkt dat de tijd stilstaat totdat je omkijkt; het is wel degelijk in 2015 dat we begonnen zijn met een toch al niet al te jonge groep, die – al omkijkend moet je het toegeven – toch echt 8 jaar ouder geworden is. De tred is wat trager geworden, tenminste één gehoorapparaat (onzichtbaar, nietwaar) heeft zijn intrede gedaan en er is ziekte in ons midden.

De tijd eist zijn tol; waar hebben we het aan verdiend? Je kunt er niet over in discussie gaan. Maar op zich gaat het goed met de leesclub, anders hadden we het niet zolang volgehouden. We zijn zelfs gegroeid sinds het begin. Tine, Kitty, Dorien, Maarten en Wietske bleven, Mary vertrok en  Mieke, Els, Monique en Ann kwamen.

Daarmee is en blijft lezen een vrouwen- en ouderenzaak. De dames en enkele heer lazen dan wel weer 2 keer meer boeken van mannen dan van vrouwen. 19 van de 58 door de jaren heen gelezen boeken is door een vrouw geschreven, waarvan er ééntje 2 keer ter lezing gekozen is(Ali Smith). En om helemaal precies te zijn: 1 van de 58 is van de hand van een transgender. Nog wat opvallende statistiek. 25 van de 58 zijn in het Nederlands geschreven en 16 oorspronkelijk in het Engels; en van de grote Europese talen hebben we het Italiaans tot nu toe overgeslagen. We hebben 55 romans gelezen en drie keer een biografie of familiegeschiedenis. De keuzes zijn heel divers: van klassiekers als Maupassant en Couperus tot moderne grootheden als P. Roth en Brouwers, die om en nabij het lezen stierven, en tot jonge schrijvers als Jaap Robben en Shaleh Rezazadah.

Wat valt er te zeggen over de komende 8 jaar? Zou ons in deze samenstelling nog 58 boeken vergund zijn? Ik durf er nauwelijks aan te denken De tijd zal weer niet ter verantwoording te roepen zijn, maar zal het wel leren.

Maar met verloop kan de groep natuurlijk 100 jaren worden en 1000 boeken lezen. Dat wel! Zou er dan nog iemand weten wie de eerste leden waren?

Overigens is de leesgroep met 9 leden op dit moment “vol”. Al willen we misschien voor een o zo zeldzame lezende heer een uitzondering maken.


Sprong over het IJ - mei 2023

Amsterdam reserveert 100 miljoen euro voor de Oostbrug, die het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord verbindt. Vervoerregio Amsterdam (waarin 14 gemeenten samenwerken op het gebied van verkeer en openbaar vervoer) legt er 75 miljoen euro bij. Dan is er nog 125 miljoen euro nodig. Voordat de bouw start in 2029, moet dat geld gevonden zijn. Tot die tijd werkt de gemeente de plannen verder uit, zodat de eerste Amsterdammers in 2032 over de Oostbrug kunnen fietsen. Tot de fietsbrug er is, komen er meer ponten bij: 5 tot 2030.

Lees meer


Schoonmaakacties

Een nieuw initiatief! Een groeiende afval-grijp club op het Java-eiland houdt zich bezig met gezamenlijk papierprikken en andere op schoonheid gerichte acties: de Javaanse Afvaltijgers.

Lees meer


Buurttuin Java zoekt hulp!

Wie wil meedoen om de Buurttuin Java groen en mooi te houden?

Lees meer


Samenwerking Stadsdorp en Buurtsoos

 
Bestuursleden van Stadsdorp Java-eiland en Buurtsoos Java-eiland hebben onlangs in gezamenlijk overleg besloten om bij enkele activiteiten samen te werken. Denk hierbij met name aan de Buurtborrels en het Winterdiner.
Meer informatie vindt u op hun website: https://www.buurtsoosjavaeiland.nl/
 

Oekraïense vluchtelingen

Aan de Kop van het Java-eiland is in 2022 het gebouw van De Kleine Kapitein geschikt gemaakt voor tijdelijke opvang - dat gebouw zal dus langer blijven staan dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

Van verschillende zijden zijn initiatieven opgezet om deze nieuwe bewoners van ons eiland te steunen.

Lees meer


Andere websites

De gemeente Amsterdam verzorgt nieuws voor het Oostelijk Havengebied. De website heeft deze link

Oost-Online is nieuwskanaal met nieuwtjes uit Amsterdam-Oost, gerund door een stichting en met een redactie bestaande uit vrijwilligers.