Oekraïense vluchtelingen

De opvang van de vluchtelingen wordt verzorgd door de stichting De Regenboog; vrijwilligers van deze stichting zijn aan boord van het hotelschip Bellini. Zij zijn daarmee ook intermediair – het verzoek is aanbod van steun via hen te laten verlopen.

https://www.deregenboog.org/nieuws/de-regenboog-verzorgt-opvang-van-gevluchte-oekra-ners

Hulp - wat is nodig?

De Regenboog heeft vrijwilligers nodig, die een dagdeel op het schip aanwezig kunnen zijn om op allerlei gebied hand- en spandiensten te verlenen.

De tijden zijn van 8 - 15 uur en van 15 - 23 uur.

Vrijwilligers kunnen zich melden via vrijwilliger-oekraine@deregenboog.org

Stadsdeel Oost

In het Stadsdeel Oost biedt de gebiedsmakelaar voor het Oostelijk Havengebied – Eva Pas – zich aan om ideeën en initiatieven in goede banen te leiden. Zij nodigt eenieder met een idee om iets te organiseren uit om een formulier in te vullen met een beknopte omschrijving van het idee en komt daar dan spoedig op terug. https://forms.gle/gcKy5TqrkrXAvRFa8

Andere initiatieven

Buurtcoöperatie De Eester heeft ruimte om spullen die u zou willen doneren aan te nemen en verder te leiden.

Zij melden dat er vooral behoefte is aan persoonlijke hygiënische middelen: zeep, shampoo, tandpasta en schoonmaakmiddelen (let op ‘geen’ chemische middelen, alleen biologisch afbreek i.v.m. vuilwater verwerking op de schepen).

https://buurtcooperatieohg.nl/zorgt-amp-helpt/schip-voor-oekrieners-java-eiland/

 

De Stichting Oekraïnse gemeenschap Nederland zamelt spullen in waar in Oekraïne zelf behoefte is: https://www.ukrainians.nl/language/nl/

 

De gemeente Amsterdam nodigt u uit aanbiedingen voor ondersteuning – in welke vorm dan ook – te melden via https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/amsterdam-steunt-oekraine/

 

Vluchtelingenwerk Nederland biedt een overzicht van de verschillende initiatieven om deze vluchtelingen te steunen via  https://www.refugeehelp.com/offer-help