GFT afval

Wat gebeurt er met ons ingezamelde Groente- en Fruitafval?

Hoe maak je van schillen en graten weer iets moois?
Door het GF-afval eerst te vergisten. Daardoor ontstaat er biogas. Dat wordt gescheiden in groengas en CO2. Het groengas wordt als brandstof gebruikt, de CO2 als groeibevorderaar in de glasbouw.
Door de rest daarna te composteren ontstaat hoogwaardige compost.
Daarbij ontstaat warmte. Die warmte wordt opgevangen en getransporteerd via warmtewisselaars naar kassen in de buurt.
Bij dit transport ontstaat condenswater dat Meerlanden gebruikt bij gladheidbestrijding en straatreiniging.
Er blijft geen restafval over.
Meer info op: www.meerlanden.nl/circulaire-economie/groene-energiefabriek

en https://vimeo.com/530841452

Het biogas bestaat voor 60% uit CH4 (groengas) en 40% uit CO2. De CO2-besparing is berekend met het CO2-rekenmodel van de Vereniging afvalbedrijven. Hierin wordt oa meegenomen dat compost CO2 in de bodem bindt en zodoende CO2-besparing oplevert. Bij vergisting is de besparing vele malen hoger, vandaar het negatieve getal.
Tenslotte levert de groene fabriek nog warmte en water, maar die zijn wat lastiger te kwantificeren. Lees de blog over het inzamelen op het Java-eiland

09.03.2017

Pasjes GFE-containers verkrijgbaar bij Java Blend en Bakkerij Neeltje

Met elkaar willen we het u zo gemakkelijk mogelijk maken uw groente-, fruit- en etensresten apart weg te gooien.
Uw GFE niet in de grijze zak. Maar in de groene bak!

Elise Kleisen
Gemeente Amsterdam,
M 06-1053 1536
e.kleisen@amsterdam.nl
Projectleider participatie GFE
Afwezig op vrijdag
Volg ons op Instagram: gfe_ijburg¬javaeiland

09.09.2019