De Uitwaaiplek van Amsterdam

 

Een brede groep van buurtbewoners heeft een idee gemaakt voor de herinrichting van de kop van Java. De initiatiefnemers zijn

- namens stadsdorp Java-eiland Tine Wiegman

- vertegenwoordiging buurttuin Anja Saris

- vertegenwoordiging buurtsoos Jip van Leeuwen

- Nico Evers General manager Hotel Jakarta

- plaatselijke ‘Kop deskundige’ en blogger Bert Kommerij (www.overdekop.wordpress.com )

- buurtbewoner, landschapsarchitect en stedebouwkundige Huub Juurlink. 

In de nieuwe Omgevingsvisie van Amsterdam – waarin het ruimtelijke beleid voor de komende decennia is samengevat – staat de Kop van het Java-eiland als ‘groen-blauwe hotspot’; gemeentelijk jargon voor een bijzondere groene plek aan het water. Dat spoort met het besluit, door het stadsbestuur, dat de Kop een park moet zijn. Dat was ook het advies van de onafhankelijke commissie, die de taak had de plannen te beoordelen, die voor de Kop werden ingediend (commissie Kloos). Veel plannen voor gebouwen; iedereen wil daar wel zitten, al was het maar omdat er goed verdiend kan worden.

Maar het advies was duidelijk: geen gebouw. Op een plek waar ruimte de dominante ervaring is, plaats je niet een gebouw, dat immers die ervaring van ruimte aantast.

Dit, plus het weghalen van de voormalige schoolgebouw van De Kleine Kapitein, plus de deplorabele staat van onderhoud op delen van de Kop, plus het einde van het plan om hier een brug over het IJ te leggen, waren aanleiding voor een groep buurtbewoners om een voorstel voor deze magnifieke open ruimte te maken: een plan voor herinrichting.

Randvoorwaarde was dat het plan past in het gemeentelijk beleid – groen-blauwe hotspot, park, de ruimte op land in relatie tot de ruimte van het water – anders zou het meteen sneuvelen bij de adviescommissie. Het was een eenvoudig plan, dat in een openbare brainstormbijeenkomst in oktober 2021 aan de buurt werd voorgelegd. Er was veel belangstelling, er kwamen veel reacties.

Inmiddels is, op basis van deze reacties, het buurtplan bijgesteld; het is, onder de naam De Uitwaaiplek voor Amsterdam, hier te zien: een boekje dat naast het plan, ook de overwegingen laat zien om het zo eenvoudig te maken, en de reacties die het plan tot dusver heeft opgeroepen.

Wat nu? Het boekje besluit met deze hartekreet.

“Nu is het januari 2022 en weten we niet wat we verder kunnen doen als omwonenden en gepassioneerde liefhebbers van de Kop.

Het enige wat overblijft is volhouden, geduld hebben, een afspraak maken met wethouders, het sturen naar de commissie Kloos, de pers op zoeken, het van de daken schreeuwen, mails versturen aan iedereen die mee heeft gewerkt, hen bedanken, een website starten, een petitie misschien, openstaan voor alle reacties en die verzamelen.

U op de hoogte houden.

Misschien vergeten we nog iets, maar volgens ons was dat het.”

 

Inmiddels is de afspraak met de wethouder gemaakt: 18 maart.

Wij horen graag van u!

Bert Kommerij

Jip van Leeuwen

Huub Juurlink

Nico Evers

Tine Wiegman

Anja Saris

Frank Tuhusula