Makers aan het IJ

Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord heeft zich de afgelopen decennia, sinds het vertrek van de scheepsbouw, ontwikkeld tot een centrum van kleinschalige ambachten en creatieve industrie.

In deze periode is een unieke stedelijke maakcultuur ontstaan die typerend is voor dit deel van de stad. Makers aan het IJ vertegenwoordigt circa 100 kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers uit het Hamerkwartier die deze cultuur actief willen inzetten bij de ontwikkeling en inrichting van het nieuwe Hamerkwartier. Zij hebben hun uitgangspunten neergelegd in een manifest en vragen om steun middels een petitie; beide zijn op hun website te vinden: https://www.makersaanhetij.nl

Rob van Leeuwen

27.12.2020