Plannen voor de Javabrug


Een streep door de Javabrug

Er gaat een streep door de plannen van Amsterdam om een brug aan te leggen op het puntje van het Java-eiland. Dat is het advies van de onafhankelijke commissie die vrijdagochtend een tussenrapportage naar de gemeenteraad en de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Of er een brug moet komen of een tunnel is iets waar de commissie zich vooralsnog niet over uitspreekt. Op de plek waar de gemeente haar zinnen op had gezet, op het Java-eiland, is een brug echter nauwelijks een optie omdat het IJ hier te smal is. Dat laatste was juist een van de redenen om de Javabrug juist op die plaats te plannen.

De commissie, onder leiding van de Belg Alexander D’Hooghe, werd ingesteld naar aanleiding van de impasse waarin Amsterdam lijnrecht kwam te staan tegenover het rijk en de maritieme partijen. Die stellen dat een brug op deze plaats tot gevaarlijke situaties kan leiden op de belangrijke vaarweg.

Volgens D’Hooghe draait het niet om de vraag brug of tunnel. “Het draait om goede verbindingen en waar en hoe die moeten komen. Zodat de stad haar woningambities kan waarmaken, terwijl die ook nautisch inpasbaar zijn.”

De commissie schrijft in haar Visienota Oeververbindingen IJ onderzoek te hebben gedaan naar de rol van het IJ als ‘functioneel water’, maar ook naar de ruimte die Amsterdam nodig heeft om te kunnen groeien. “Belangen van Amsterdammers vallen op het Azartplein en het Stenen Hoofd samen met plekken die ook nautisch perspectief bieden,” aldus D’Hooghe.

D’Hooghe prijst het werk dat de gemeente al heeft gedaan, maar zegt ook dat een Javabrug in eerste instantie niet meer aan de orde is. “Het was een waardevolle oefening van de gemeente, maar ik heb het gevoel dat er in het verleden te veel is gekeken op wijkniveau. Wij hebben uitgezoomd en gekeken wat de meest logische plek is.”

Uitgangspunt van D’Hooghe en zijn commissie is de binnenring, die in bewoners in staat stelt zich snel en gemakkelijk te bewegen binnen de stad. Het grootste deel van deze ‘fietsring’ wordt naar verwachting in 2022 voltooid. Volgens D’Hooghe wordt het tracé Marnixstraat-Weteringschans-Sarphatistraat dan nog onderbroken door het IJ en vormen nieuwe oeververbindingen een ‘missing link’.

D’Hooge en zijn collega’s zeggen dat het sluiten van de binnenring voor Amsterdammers van groot belang is: juist daar wonen en werken zij. Door in te zetten op deze binnenring worden het toch al propvolle Damrak en het gebied rond CS ontlast.

Naast het voltooien van de ring stelt de commissie ook voor fietsroutes te maken evenwijdig aan de oever van het IJ. Met name aan de noordzijde moet er nog wel iets gebeuren, zegt D’Hooghe. “Mensen moeten zelden alleen over het IJ heen of er onderdoor, bijna iedereen verplaatst zich ook oost- of westwaarts. Met die nieuwe oeverroutes ligt er een ladderfiguur klaar.”

Het gaat om een tussenrapportage: de commissie gaat verder onderzoek doen. D’Hooghe kondigt aan dat dan ook zal worden ingegaan op de vraag hoe het Zeeburgereiland verder verbonden moet worden met Amsterdam. Verder zal er dan advies volgen over de mogelijkheid de IJtunnel te laten gebruiken door fietsersen de vraag of een kabelbaan over het IJ een oplossing is.

Bron Parool

06.12.2019


Staat de Javabrug op losse schroeven?

Volgens de gemeente is het uitstel van een mogelijke brug geen reden tot paniek: de pontveren van het GVB kunnen de verwachte drukte nog tot 2027 aan. Als het aantal reizigers echter blijft groeien, ontstaan er waarschijnlijk problemen in de periode 2027-2034.

Uit de nieuwste onderzoeken blijkt dat het aantal gebruikers van het Buiksloterwegveer was toegenomen met 8 procent. Dat is aanmerkelijk meer dan de hoogste groeiverwachting van 4,8 procent.

 

In juli 2017 besloot de gemeente tot ‘Sprong over het IJ’, een pakket dat bestaat uit vijf maatregelen. Er zouden twee bruggen moeten komen (bij het Java-eiland en het Stenen Hoofd) en een voetgangerspassage achter CS. Het aantal veerverbindingen moet worden uitgebreid, en metrostation Sixhaven zou moeten worden aangelegd. 

 

Door de problemen met het rijk en de nautische sector maakt de gemeente, in afwachting van de bevindingen van een onafhankelijke commissie, vooralsnog alleen werk van meer veerverbindingen en de aanleg van metrostation Sixhaven.

 

De discussie over een brug over het IJ speelt al bijna twee eeuwen. Vanaf 1839 zijn inmiddels meer dan vijftig plannen gemaakt voor bruggen en een enkele tunnel. De laatste jaren wordt het IJ hoe langer hoe meer een probleem doordat Noord in ontwikkeling is en de stad als geheel groeit en bloeit: steeds meer fietsers en voetgangers moeten steeds vaker het IJ oversteken.


26.11.2019

Lees het hele artikel van Marc Kruyswijk hier