Automatische Externe Defibrillator (AED)

De AED kan een levensreddend middel zijn in de eerste 6 minuten van een hartritmestoornis. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

AED's op het Java-eiland

Een AED kan een levensreddend middel zijn in de eerste 6 minuten van een hartritmestoornis. Hierdoor is het van belang dat de AED bij twijfel altijd ingezet wordt. U kunt immers van buiten niet zien wat het hart doet. Indien een persoon bewusteloos is, niet meer ademt en/of andere tekenen van hartfalen vertoont kunt u de AED aanbrengen. De AED meet wat er van binnen gebeurt en geeft advies. U hoeft niet bang te zijn iemand per ongeluk schade aan te doen: een AED zal nooit een schok toedienen indien het niet nodig is.

* Hotel Jakarta: Tel: 020-2360000 Dag en nacht open
* Huisartsenpraktijk Azartplein:
Tel: 020-4190133, toets 9. Open van 8.00-17.00

En daarnaast op de adressen:

*Sumatrakade 33
*Sumatrakade 245
*Sumatrakade 853
*Sumatrakade 1101
*Javakade 364
*Javakade 520
*Javakade 640

Of kijk op hartslagnu.nl
Alarmnummer 06 425 005 12

Sociaal

Veiligheid
Politie:   Alleen voor grote spoed             112
Politie:   Algemeen alarmnummer           0900-88 44
Brandweer:    Alleen voor grote spoed    112
Brandweer:    Algemeen alarmnummer   020-555 66 66

Storingen
Elektriciteit / gas                        0800-90 09
Kabel                                            0900-15 80
Water                                            0900-93 94
Wateroverlast/verstopping       020-665 77 27

Telefonische hulpdiensten
Korrelatie                               0900-1450
Veilig Thuis                            0800-200
Dierenambulance                 020-626 21 21

Overheid
Stadsdeel Oost (Stadsloket en Sociaal Loket)     020-140 20

Zorg

Bij ernstige ongevallen                                                     112
Spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren     088-003 06 00
Spoedeisende psychiatrie                                               020-519 87 87 /  020-523 54 33

Huisartsen
Huisartsenpraktijk ‘Java-eiland’
Azartplein 45-47, 1019PA Amsterdam                       020-419 01 33

Gezondheidscentrum ‘Zeeburg’:
C. van Eesterenlaan 313, 1019KT Amsterdam         020-418 30 97

Huisartsenpraktijk ‘De Oostkaap’
Oostelijke Handelskade 140,1019BP Amsterdam   020-419 32 82

Apotheken
Apotheek Zeeburg
Oostelijke Handelskade 1025-1027, 1019BW Amsterdam    020-419 73 93

Geestelijke gezondheidszorg
Raadpleeg bij geestelijke gezondheidsproblemen allereerst uw huisarts. Deze verwijst u, indien nodig, door naar de juiste instantie.

Algemeen
Zorggroep Amsterdam Oost en Evean
Spreekuur wijkverpleegkundige van Zorggroep Amsterdam Oost en Evean: elke 4e donderdag van de maand van 13.00 – 14.00 uur bij Apotheek Zeeburg. Voor al uw vragen over zorg en welzijn, zoals Persoonsgebonden Budget, hulpmiddelen, eenzaamheid enz.

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Sociaal Loket Stadsdeel Oost                    
Oranje Vrijstaatplein 2, 1093NG Amsterdam            020-624 11 11    

Wijkservicepunt Sporenburg
Voor o.a. wijkzorg en burenhulp.
Spreekuur: dinsdag van 09.30 tot 12.00 uur
Baron G.A. Tindastraat 27, 1019TS Amsterdam      020-590 83 69

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

CIVIC
Kramatplantsoen 101-h, 1095LB Amsterdam          020-665 80 01

Humanitas
Sarphatistraat 4, 1017WS Amsterdam                      020-523 11 00

Sociaal Raadslieden
Dienstencentrum Oosterpark
’s-Gravezandeplein 19,1091BB Amsterdam              020-462 03 99

Burenhulp Oost
Mauritskade 22-a, 1091GC Amsterdam                     020-694 85 80