Weggeefkast

 

 Kapot en weer heel

In de Nieuwjaarsnacht van 2021 is, door onbekende feestvierders, een van onze weggeefkasten aan de Imogirituin gemolesteerd en vernield.

Dat was droef, maar meteen daarna bleek dat de meeste mensen wel deugen. We kregen reacties van buurtbewoners en een van hen, Harmen Groenwold van de Javakade, leidde ons in één vloeiende beweging uit de put: hij zag de ravage, deed de eerste opruiming, bood hulp bij herstel aan, vond een vervangende kast op het internet, bestelde hem en doneerde hem aan ons.

Zaterdag 23 januari vond de montage plaats: onder leiding van de gulle gever, Harmen werd de nieuwe kast in elkaar gezet, opgericht en opnieuw gevuld.

Een passant doneerde spontaan: “Ik kom hier zo vaak!”

Het weggeefkast-team – buurtbewoners die bij toerbeurt de kast in de gaten houden en zorgen dat-i netjes blijft – was er vrijwel voltallig, op gepaste afstand en uitgerust met versnaperingen bij.

Een ware wederopstanding – de weggeefkast staat er weer stralend bij.

08.01.2021