Op 19 november 2023, tijdens de buurtborrel in hotel Jakarta, vertelde Tine Wiegman over de verwikkelingen rond de Kop van het Java-eiland. Hieronder haar tekst.

De Kop van het Java-eiland,

de mooiste uitwaaiplek van Amsterdam

 

Sinds de bebouwing van het Java-eiland zijn er plannen gemaakt voor de Kop van het eiland, een uniek stukje Amsterdam met De Zeeman op de Uitkijk op de punt. Wat moet er gebeuren: volbouwen, open laten, een bijzonder gebouw neerzetten?

Eind vorige eeuw besloot de gemeente de Kop niet overhaast te ontwikkelen. Sjoerd Soeters, die de stedebouw van het Java-eiland ontwierp, had ook een plan gemaakt voor de Kop: 500 woningen in een gebouw van 8 verdiepingen op de noordkant van de Kop, met daar boven op een wandelpromenade met een schitterend uitzicht over Amsterdam. Dat plan verdween al snel in een la.

Rond 2000 verscheen een boekje, na een oproep van de gemeente Amsterdam, met ongeveer 100 plannen voor de Kop. Niet een daarvan is uitgevoerd, hoewel sommige plannen interessant waren.

In 2008 wordt de commissie Kloos in het leven geroepen, een onafhankelijke groep deskundigen die de plannen voor de Kop beoordeelt en daarover adviseert aan het gemeentebestuur. Alleen een spectaculair plan zou bebouwing op de Kop rechtvaardigen. Deze commissie wijst alle plannen af en dat zijn er heel wat. Deze commissie heet dan ook in de wandelgangen de commissie Nee. In 2018 besluit wethouder Van den Burg om voor kwaliteit te gaan: op de Kop komt een park.

In 2018 gaat Hotel Jakarta open, na eerst veel verzet van de buurt tegen de bouw, nu zijn we er blij mee! Er is ook nog een zeer bewogen bijeenkomst over het plan voor een brug over het IJ in het verlengde van de Jan Schaeferbrug, waarvan de oprit op ongeveer 1 hoog langs de huizen van de Tosaristraat en de kamers van het hotel was geprojecteerd.

In 2021 wordt bekend dat de school, de Kleine Kapitein, nu echt weggaat en een groep bewoners start met het maken van een plan voor het park op de Kop. Dat zijn Jip van Leeuwen (van de Buurtsoos), Anja Saris (van de Buurttuin), Tine Wiegman (van het Stadsdorp), Bert Kommerij (trekker van deze groep en zeer deskundig met alle ontwikkelingen op de Kop), Nico Evers (tot voor kort manager van hotel Jakarta), aangevuld met Huub Juurlink, landschapsarchitect, buurtbewoner en later ook Charlotte Riem Visch (ervaring in de Gemeenteraad).

Wat willen we? We willen het karakter behouden, leeg, stoer en ruig maar wel iets meer ontworpen en het achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Dit plan wordt met de buurt besproken en gepubliceerd, onder andere op de website van het stadsdorp. De werkgroep overlegt met het Stadsdeel Oost. In het plan blijft een aantal zaken bestaan, zoals de hondenuitlaatplek en de buurttuin. Er komen bomen en meer groen. Het rommelige wat er nu is (alles wordt er maar neergezet door het Stadsdeel) gaat er van af. Het bewonersplan, en ook alle afgewezen plannen, zijn drie maanden lang te zien geweest in Bakkerij Westers, in hotel Jakarta.

Maar de school gaat maar niet weg en wordt dan ingezet als tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen. Dan wordt het 2022, de oorlog in Oekraïne breekt uit en de school wordt opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De initiatiefgroep stopt dan even met de plannen en gaat niet met de gemeente praten.

Dan blijkt eind 2022 dat de gemeente zelf wellicht een nieuw plan heeft voor de Kop: de Kop wordt genoemd als een van de negen locaties voor het Slavernijmuseum. Er worden door de stad drie 'kwartiermakers' benoemd die het museum, de locatie, de financiën enzovoorts moeten voorbereiden. De bewonersgroep praat twee keer met de kwartiermakers over de bewonersplannen voor de Kop.

In de loop van 2023 wordt bekend dat er van de negen locaties voor het Slavernijmuseum nog drie over zijn: de Kop, het Marineterrein en een plein in Zuid-Oost. Het is inmiddels zeker dat het Slavernijmuseum in Amsterdam komt en in januari of februari 2024 zal de Gemeenteraad een besluit nemen.

Stadsdeel Oost is duidelijk voorstander van dit museum in haar gebied. Intussen is er ook een 'toezegging' van het Stadsdeel dat de Kop opgeknapt gaat worden, met of zonder Slavernijmuseum. Het Slavernijmuseum komt er op zijn vroegst in 2029.

De bewonersgroep heeft intussen ook plannen gemaakt, wat we met de Kop willen als er geen Slavernijmuseum komt.

Wij wachten nu de ontwikkelingen even af maar blijven alert!


Tine Wiegman