Civic Amsterdam, hulp nodig?

Heeft u thuis zorg of ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij het wassen, het doen boodschappen, begeleiding buitenshuis, om andere buurtbewoners te ontmoeten of bij wondverzorging? En weet u niet hoe u dat moet regelen? Daarvoor kunt u terecht bij Wijkzorg. Alle organisaties die zijn betrokken bij de zorg in de wijk werken samen in de wijkzorgteams.

Iedereen kan terecht bij Wijkzorg. Wij richten ons op:

- persoonlijke verzorging
- verpleging
- maatschappelijke dienstverlening
- individuele begeleiding
- cliëntondersteuning
- maatschappelijk werk

Spreekuur:
Dinsdag 09.30 - 12.00 uur
Wijkservicepunt Sporenburg
Baron G.A. Tindalstraat 27 bij winkelcentrum Brazilië
Kijk hier voor meer informatie