Sprong over het IJ

De brug van de Kop van het Java-eiland naar Noord is van de baan.

De commissie D’Hooghe heeft eind 2020 geadviseerd te beginnen met de oostelijke brug over het IJ,  tussen de Johan van Hasseltweg in Noord en het Azartplein in Oost.

Hierbij hoort ook een aansluitende verbinding via het Binnen IJ, door winkelcentrum Brazilië en het Rietlandpark, naar de Czaar Peterstraat

Het advies van de commissie en het aanvullende onderzoek vormen de basis voor een Nota van Uitgangspunten (website gemeente Amsterdam).  

De kaartjes zijn uit het adviesrapport van de commissie.

De commissie adviseerde dat de brug over het IJ toegankelijk moet zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer (indien mogelijk een tram). In juni 2020 heeft de gemeente twee (online) gesprekken met nauw betrokkenen in de buurt georganiseerd. Hierin is zij nagegaan of de ontvangen reacties op het advies van D’Hooghe goed zijn samengevat en begrepen. Voor verder contact, stuur een email aan: sprongoverhetij@amsterdam.nl.

Link naar website gemeente Amsterdam