Meevallers in voorjaarsnota: 120 miljoen extra voor brug naar Noord

De Oostbrug, de brug die het Hamerkwartier in Noord met het Java-eiland moet verbinden, komt op z'n vroegst in 2034. Dat is twee jaar later dan aanvankelijk werd gedacht. De planning van de fiets- en voetgangersbrug over het IJ blijkt uitermate complex, zo meldt de gemeente. 

lees meer


Sprong over het IJ

Amsterdam reserveert 100 miljoen euro voor de Oostbrug, die het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord verbindt. Vervoerregio Amsterdam (waarin 14 gemeenten samenwerken op het gebied van verkeer en openbaar vervoer) legt er 75 miljoen euro bij. Dan is er nog 125 miljoen euro nodig. Voordat de bouw start in 2029, moet dat geld gevonden zijn. Tot die tijd werkt de gemeente de plannen verder uit, zodat de eerste Amsterdammers in 2032 over de Oostbrug kunnen fietsen. Tot de fietsbrug er is, komen er meer ponten bij: 5 tot 2030.

De commissie D’Hooghe heeft eind 2020 geadviseerd te beginnen met de oostelijke brug over het IJ,  tussen de Johan van Hasseltweg in Noord en het Azartplein in Oost.

Hierbij hoort ook een aansluitende verbinding via het Binnen IJ, door winkelcentrum Brazilië en het Rietlandpark, naar de Czaar Peterstraat

Voor actuele informatie: zie de website van de gemeente Amsterdam

De kaartjes zijn uit het adviesrapport van de commissie.

De commissie adviseerde dat de brug over het IJ toegankelijk moet zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer (indien mogelijk een tram). In juni 2020 heeft de gemeente twee (online) gesprekken met nauw betrokkenen in de buurt georganiseerd. Hierin is zij nagegaan of de ontvangen reacties op het advies van D’Hooghe goed zijn samengevat en begrepen. Voor verder contact, stuur een email aan: sprongoverhetij@amsterdam.nl.