De commissie D’Hooghe heeft eind 2020 geadviseerd te beginnen met de oostelijke brug over het IJ. Dat is een brug tussen de Johan van Hasseltweg in Noord en het Azartplein in Oost.

Het advies van de commissie en het aanvullende onderzoek vormen de basis voor een nieuwe Nota van Uitgangspunten. Op grond hiervan kan de gemeenteraad een aangepast voorkeursbesluit nemen. Het programmateam Sprong over het IJ werkt nu aan het verzamelen van deze informatie en zorgt voor een aangepaste (geactualiseerde)  Nota van Uitgangspunten. Voordat de gemeenteraad een nieuw Voorkeursbesluit neemt is er een inspraakperiode waarin iedereen kan reageren op de Nota van Uitgangspunten. De inspraak is waarschijnlijk komend najaar.

Hierbij hoort ook een aansluitende verbinding via het Binnen IJ, door winkelcentrum Brazilië en het Rietlandpark, naar de Czaar Peterstraat. Zie kaartje uit het adviesrapport van de commissie.

De commissie adviseerde dat de brug over het IJ toegankelijk moet zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer (indien mogelijk een tram). In juni organiseert de gemeente twee (online) gesprekken met nauw betrokkenen in de buurt. Hierin checkt zij of de ontvangen reacties op het advies van D’Hooghe goed zijn samengevat en begrepen. Wilt u hier ook aan meedoen? Stuur dan een mail aan: sprongoverhetij@amsterdam.nl.

Link naar website gemeente Amsterdam