Over ons

Wat mist de dorpeling in de stad? Je buren kennen, groeten op straat, burenhulp, een gesprek over de heg.

Wat jaagt de stadsbewoners het dorp uit? Sociale controle, verplichte deelneming, beperkte horizon.

Het stadsdorp is een stukje stad, zo klein dat we elkaar kunnen kennen en misschien helpen, maar het blijft stad, het hoeft niet.

Denk aan IJlst, Loenen aan de Vecht, Kloosterzande, Wanroij  -  zo groot is het Java-eiland, we zijn met 3200, meer niet.

Het Stadsdorp Java-eiland heeft drie samenstellende delen:

 • de Stadsdorpelingen, dat zijn alle eilandbewoners
 • een (wisselend) groepje bewoners die iets voor en in de buurt organiseren en een website up to date houden: de kerngroep
 • een aantal clubs, die uit dit initiatief ontstaan zijn en zelfstandig voortbestaan: wandelen, lezen, koken, film, weggeefkast, 4 mei herdenking

Stadsdorp Java-eiland is opgericht door en voor bewoners. Waartoe?

 • Bevorderen van de gemeenschapszin op het Java-eiland
 • Bevorderen van een duurzamere woonomgeving
 • Verstrekken van voor bewoners relevante informatie via de website stadsdorpjava-eiland.nl
 • Initiëren en ondersteunen van activiteiten

Deze doelen worden op de volgende manier vormgegeven:

 • Er wordt jaarlijks een plan van aanpak gemaakt, door de kerngroep
 • De kerngroep vergadert éénmaal per maand. Buurtbewoners zijn hierbij welkom met inbreng, voorstellen en ideeën
 • Er worden initiatieven ontplooid, zoals het organiseren van een weggeefmarkt, het in stand houden van een weggeefkast, het organiseren van een halfjaarlijkse stadsdorpborrel, het organiseren van een jaarlijks Winterdiner, het organiseren van een wandel-, eet- en leesclub etc.
 • Samenwerking met andere initiatieven op het eiland zoals de Buurtsoos
 • Samenwerking met andere organisaties zoals de Buurtcoöperatie en Stadsdeel Oost

Het Stadsdorp Java-eiland is onafhankelijk en niet-commercieel. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Het Stadsdorp is open en toegankelijk; wij hanteren geen lidmaatschap en vragen geen contributie. Voor het realiseren van sommige plannen is geld nodig. Daarvoor vragen wij gericht subsidie aan bij verschillende instanties, tot dusver met succes.

Het Stadsdorp kiest er voor een beweging te zijn en geen rechtspersoon.


Kerngroep Stadsdorp

Foto Richard Mouw

Begin 2014 heeft een groep ‘eilanders’ het initiatief genomen om een buurtgroep op te richten om gemeenschapszin en onderlinge hulp te bevorderen - dat werd Stadsdorp Java-eiland. De leden van deze 'kerngroep' zijn nu (van links naar rechts): Rob van Leeuwen, Ann Meijer, Wietske Kuipers, Gusta Drenthe, Tine Wiegman, Anja Saris, Mieke Groen, Niek van Hoewijk en Victor Budke. De foto is van Richard Mouw.

De eerste kerngroep bestond uit (van links naar rechts) Rob van Leeuwen, Hennie Epskamp, Dorien van Loggem, Tine Wiegman, Barbara van der Kleut en Wietske Kuipers.