Plaats Slavernijmuseum

Op 12 maart 2024 sprak de bewonersgroep die zich bezighoudt met plannen voor een park op de Kop van het Java-eiland in tijdens een commissievergadering van het Stadsdeel Oost, onder andere over een voorkeur van deze groep voor de plaats van het nieuwe Slavernijmuseum. Bijgevoegd document, door de bewonersgroep opgesteld diende als richtsnoer.

-----

Beste commissieleden, collegeleden en anderen, 

Hierbij bieden wij de laatste versie van het bewonersplan voor het Havenpark Kop Java aan, inclusief ontstaansgeschiedenis, werkwijze, motivatie, èn specifieke tekeningen met daarop de locatie van het museum, zoals wij dat zien: op de plek waar nu de tijdelijke school staat. De Kop blijft leeg. 

De Kop Java is de afgelopen 25 jaar zwaar verwaarloosd en ligt er inmiddels afgetrapt bij. Sommige delen zijn sinds 2007 met hekken afgeschermd en staan op instorten. Daarom is ook opgenomen een plan om de Kop de komende tijd, in fases te vergroenen en een start te maken met het achterstallig onderhoud. 

Onze zorg kan worden samengevat in vier punten: 

  1. Wij hebben begrepen dat de financiering van museum èn park nog niet rond is. Op dit moment is ongeveer 80 miljoen binnen voor alleen het museum, terwijl er 120 nodig is voor park èn museum. Wij vinden dat het hele traject daarom nog niet gestart kan worden. Museum en park moeten gelijktijdig en gelijkwaardig ontwikkeld worden. Museum en park moeten wat ons betreft als geheel bekeken en benaderd worden. Daarbij zijn de uitgangspunten van het park nu nog niet duidelijk omschreven. 
  2. Wij willen een grote toename van auto- en busverkeer op het eiland voorkomen. Parkeren gebeurt elders, er is veel parkeerruimte onder de cruiseterminal, zowel voor auto’s en bussen. 
  3. Er moeten voordat het museum wordt getenderd, harde afspraken gemaakt worden over een duidelijk vlekkenplan of kavelpaspoort waarbinnen architecten aan het werk gaan. In dit document moet helder zijn binnen welke grenzen het museum kan worden gebouwd. 
  4. Het toekomstige park moet de rijke historie van de haven uitademen. Dat betekent dat het een robuust, neutraal en open karakter houdt, waar iedere gebruiker vrij is om een eigen invulling aan te geven. Daar ligt wat ons betreft de contemplatieve kracht van dit unieke gebied. De driehoekige aanlegsteiger aan de zuidkant wordt als erfgoed behandeld en gerenoveerd, het standbeeld Zeeman op de Uitkijk van Starreveld behoudt zijn vaste plek op de Kop. Hier worden zoals bekend jaarlijks op 4 mei de oorlogsslachtoffers van de Stoomvaart Maatschappij Nederland herdacht. 

Tot slot: Wij hebben als bewonersgroep goed kontakt met de kwartiermakers. Vanuit hun bottom up benadering voelden wij ons vanaf de eerste ontmoeting gehoord. Dit is ook terug te lezen in het plan: Vertel het hele verhaal. Wij hopen en gaan er van uit dat het stadsdeel vanaf nu z’n enthousiasme over de komst van het museum, en het park, óók met de buurt gaat delen. Dit was tot nu toe namelijk niet het geval. Geen bewonersbrieven, geen onderzoek of enquetes over de wenselijkheid van dit belangrijke, gigantische project. 

Wij zien graag uw reactie op ons verhaal tegemoet en zijn altijd bereid om onze ideeën toe te lichten. 

 

 Namens de initiatiefnemers, Bert Kommerij (Kopspecialist en buurtbewoner) Huub Juurlink (Stedenbouwkundige, landschapsarchitect en buurtbewoner)