Wat doen we?

Amsterdam kent 23 stadsdorpen. 

Maar wat is een stadsdorp? En wat doet stadsdorp Java-eiland?

Welkom bij stadsdorp Java-eiland

Wat mist de dorpeling in de stad?
Contact met buurtgenoten, groeten op straat, gezamenlijke activiteiten, en als dat nodig is burenhulp.

Wat jaagt de stadsbewoners het dorp uit?
Sociale controle, verplichte deelneming, beperkte horizon.

Combineer je de goede kanten van stad en dorp, dan krijg je een stadsdorp, een stukje stad, zo klein dat we elkaar kunnen kennen en misschien kunnen helpen. Maar het blijft stad, het hoeft niet.

Waaruit bestaat Stadsdorp Java-eiland?

 • Een website, het zichtbare deel van het stadsdorp met de laatste nieuwtjes en gebeurtenissen.
 • Een enthousiaste groep bewoners, de ‘kerngroep’. Ze komen regelmatig bij elkaar. Heb je zelf een idee, wil je iets organiseren, stuur een bericht. Dan nodigen we je uit.
 • Een groeiende achterban die helpt met hand- en spandiensten.
 • De 3200 eilandbewoners die zelf beslissen òf, en wanneer ze aan iets mee willen doen.

Wat doet Stadsdorp Java-eiland?

 • Het houdt de website up-to-date en verstuurd regelmatig een nieuwsbrief.
 • Het organiseert gezamenlijke activiteiten. Denk aan de lees-, wandel-, film-, en eetclub. De weggeefkasten in de Imogirituin. Jaarlijks een Stadsdorpdiner en regelmatig Stadsdorpborrels.
 • Het heeft geregeld contact met Stadsdeel Oost.
 • Het streeft er naar van het Java-eiland een duurzame samenleving te maken.

Veel bewoners kennen Stadsdorp Java-eiland al. Ze doen mee met één of meerdere activiteiten, en bezoeken regelmatig de website om op de hoogte te blijven.

Deze groep kan uitgroeien tot een nog grotere groep, misschien 3200, misschien minder, die meer met, en aan elkaar heeft dan zonder Stadsdorp Java-eiland.

 


Doelstellingen Stadsdorp Java-eiland

Stadsdorp Java-eiland is opgericht door en voor bewoners. Het Stadsdorp heeft de volgende doelstellingen:

 • Bevorderen van de sociale cohesie op het Java-eiland 
 • Bevorderen van een duurzamere woonomgeving
 • Verstrekken van voor bewoners relevante informatie via de website www.stadsdorpjavaeiland.nl , via de nieuwsbrief en via flyers.

 

De doelstellingen worden op de volgende manier vormgegeven:

 • Er wordt jaarlijks een plan van aanpak gemaakt.
 • De kerngroep vergadert regelmatig. Buurtbewoners zijn hierbij ook welkom voor hun inbreng en ideeën.
 • Wij geven een aantal keren per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt o.a. gestuurd naar iedereen die op onze mailinglijst staat.
 • Er worden initiatieven ontplooid zoals het organiseren van een weggeefmarkt, het in stand houden van een weggeefkast, het organiseren van een stadsdorpborrel ieder kwartaal, het jaarlijks organiseren van een stadsdorpdiner, het organiseren van een wandel-, eet- en leesclub etc.
 • Samenwerking met andere initiatieven op het eiland zoals de Buurtsoos.
 • Samenwerking met andere organisaties zoals de Buurtcoöperatie, Stadsdorp KNSM en Stadsdeel Oost.

Stadsdorp Java-eiland is onafhankelijk en niet-commercieel. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Het Stadsdorp is open en toegankelijk; wij hanteren geen lidmaatschap en vragen geen contributie. Voor het realiseren van sommige plannen is echter geld nodig. Daarvoor vragen wij gericht subsidie aan bij verschillende instanties.
Het Stadsdorp kiest er vooralsnog voor een beweging te zijn en geen rechtspersoon