Verslag buurtbijeenkomst 7 februari 2019

13.02.2019

 

1. Rob stelt de leden van de “kerngroep” voor: Hennie, Tine, Victor, Dorien, Wietske, Rob en Anja (verhinderd).

2. Uitleg ontstaan van het Stadsdorp
Ongeveer vier jaar geleden is een groepje ontstaan uit een grote buurtvergadering die de vraag stelde: wat kun je samen doen, hoe kunnen we de sociale cohesie bevorderen. Dit groepje komt eens in de ongeveer zes weken bijeen. Er zijn in de loop van deze jaren verschillende activiteiten ontstaan, zoals wandelclub, opzetten website, leesclub, eetclub, Buurtborrel Javadrinks, weggeef- en plantjesmarkt, weggeefkast. Ook worden er incidenteel rondleidingen georganiseerd.

3. Organisatievorm:
Deze is er niet, d.w.z. we zijn geen rechtspersoon en dat willen we graag zo houden. De enige subsidie die aangevraagd en ontvangen wordt is van het Oranjefonds en van de Gemeente Amsterdam een kleine bijdrage.
We doen het omdat we het leuk vinden en verplichten niemand tot het verrichten van taken of activiteiten.

4. Bespreking enquête:
Omdat er zo weinig mensen zijn wordt besloten de enquête niet punt voor punt te bespreken maar te beginnen met een voorstelrondje waarin aangegeven wordt wat ieders verwachtingen zijn en wat ieder wil bijdragen.

Kees: Heeft behoefte aan meer contacten in de buurt. Wil bijdrage leveren aan de buurttuinen. Gaat over een jaar met pensioen en heeft dan meer tijd.
Alexandra: Heeft zelf een tuin en wil graag meer onderhouden tuinen op het eiland waaronder moestuinen.
Ze houdt zich bezig met het wormenhotel.
Ze wil graag kinderen bij bovenstaande betrekken.
Wil zich actief inzetten met support van het Stadsdorp.
Ellis: Ze wil zich betrokken voelen en doet dat op het gebied van klusjes, hand- en spandiensten, zoals flyeren en controle van de weggeefkast.
Ze wil geen trekkersrol.
Ze vindt dat er al veel leuke dingen georganiseerd worden.
Adri: Wil hand-en spandiensten verrichten. Ook wel boodschappen doen voor mensen die dat nodig hebben.
Hij wil geen trekkersrol.

De deelnemers vragen waarom de mensen van het Stadsdorp dit zijn gaan doen:
Tine: Was bij de oprichting. Vooral sociale cohesie heeft haar belangstelling.
Dorien: Is na de eerste enquête, vlak vòòr de oprichting van het stadsdorp, er bij gekomen. Er werd toen gezocht naar iemand die een website zou kunnen maken. Dat heeft zij gedaan en ze doet nu het onderhoud.
Wietske: van het begin er bij, vooral voor meer sociale contacten.
Rob: van het begin er bij. Wilde graag meer mensen groeten op straat.
Victor: Is sinds 1 ½ jaar bij de club. Op de weggeefmarkt hoorde hij dat er iemand gezocht werd als ondersteuner voor de website. Dat doet hij nu, vooral in de vorm van interviews met buurtbewoners.
Hennie: van het begin er bij. Doet de weggeefkast en hand- en spandiensten.

Na de pauze:

Afspraken:
- Alexandra gaat proberen een tuingroep op te richten. Het stadsdorp zal haar daar bij ondersteunen.
- Ellis en Adri gaan een filmclub organiseren.

Ellen oppert het idee om een infobord te maken bij het Winterdiner op 8 maart, waar mensen kunnen aangeven of ze actief willen worden en op welk gebied.

We sluiten af met een drankje en gaan tevreden naar huis.