Uitslag enquête, en uitnodiging bijeenkomst n.a.v. enquête op 7 feb. 2019

25.01.2019

 

De ingeleverde enquêteformulieren zijn inmiddels verwerkt. Zie hier de belangrijkste punten die naar voren komen. En een overzicht van al de nieuwe ideeën die u hebt aangedragen. De volledige uitslag is op aanvraag te verkrijgen bij stadsdorpjavaeiland23@gmail.com

Waar kent u het stadsdorp van?
De meeste mensen weten niet meer hoe zij voor het eerst over het stadsdorp hoorden. Wel bleken de flyers op de voordeur, in de hal of in de lift een belangrijke bron. Of men hoorde van andere buurtbewoners over het stadsdorp.

Weet u wat het stadsdorp doet?
Veel mensen zijn bekend met de permanente weggeefkasten in de Imogirituin en met de jaarlijkse weggeefmark. Een kleiner aantal kent het stadsdorp van de buurtborrel Java-drinks, het jaarlijkse Winterdiner en de planten en zadenmarkt. De ‘clubs’, zoals de wandel- en de eetclub, zijn het minst bekend.

Bekendheid met de website
Helaas gaven wij er in de enquête een fout website adres op, waarvoor onze excuses. Degenen die de website (www.stadsdorpjava-eiland.nl) al kenden waren er overwegend positief over; zij stelden voor ook de volgende onderwerpen op de site te zetten.

• Online aanmelden nieuwsbrief,
• Platform vraag en aanbod,
• English translation,
• Verwelkomen nieuwe bewoners,
• Nieuwe initiatieven vanuit de gemeente.
• Meer informatie over het inzamelen van GFT-afval,
• Een oproep voor verdwenen huisdieren,
• Burenhulp,
• Meer informatie voor de jeugd,
• Verwijzen naar andere activiteiten zoals Pilates, Flevoparkbad.

De Nieuwsbrief
Bijna iedereen heeft zich aangemeld voor de Nieuwsbrief. Deze wordt per e-mail verstuurd als er nieuwe activiteiten op het programma staan.

Meedoen
Ongeveer de helft van de mensen die reageerden wil in enige vorm meedoen met het Stadsdorp. Denk daarbij aan flyeren, helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld de weggeefmarkt, of het bij toerbeurt in de gate houden van de weggeefkasten.

Een overzicht van de nieuwe ideeën die via de enquête werden voorgesteld
Veel mensen doen al iets samen met hun buurtgenoten. Dat zijn activiteiten op het gebied van duurzaamheid, historisch karakter IJhaven behouden, borrels en BBQ’s, Buurtsoos, werken in de buurttuin of voor het wormenhotel, samen bij de zandbak of de jaarlijkse burendag.
Bij de vragen over voorstellen, ideeën en suggesties kwam erg veel naar boven. In totaal zijn er 98 antwoorden aangedragen waarvan 67 unieke - bijna twee antwoorden per respondent.
We hebben de ideeën in vijf groepen opgedeeld: gezamenlijke activiteiten, aanbod, bekend(er) maken, en duurzaamheid.

1 Gezamenlijke activiteiten
• Jeu de Boules,
• Filmclub FC Hyena bezoeken,
• Kaart/spelletjesclub,
• Samen schilderen/muziek maken/schrijven,
• Voetballen voor vaders,
• Zwemactiviteiten.

2 ACTIES - voor iedereen (wat we nog niet doen)
• Buurtfestival Java-eiland,
• Borrel en etentjes organiseren,
• Paaseieren zoeken voor kinderen,
• Boomplantdag,
• Straatmarkt,
• picknick in Bogortuin,
• BBQ,
• Sinterklaas,
• Koningsdag,
• Kerstmarkt,
• Nieuwjaar in Bogortuin,
• Autoluw maken Sumatrakade.

3 AANBOD - wat de dorpelingen elkaar aanbieden
• Rondwandelingen in Amsterdam organiseren (onder leiding van een stasdorpsgenoot),
• Platform vraag en aanbod,
• Boodschappen doen voor minder valide bewoners,
• Buurthulp.

4 BEKEND(ER) MAKEN - elkaar, en op de hoogte
• Online aanmelden nieuwsbrief ,
• English translation,
• Verwelkomen (nieuwe) bewoners,
• Nieuwe initiatieven gemeente, zoals brug,
• Iets over verdwenen huisdieren,
• Verwijzen naar andere activiteiten zoals Pilates, Flevoparkbad,
• Buurttuinen en wormenhotel promoten,
• Advertentiemogelijkheden uitbreiden (oppasadresjes).
5 DUURZAAMHEID - eigenlijk ook onderwerp voor een club
• Stimuleren van zonnepanelen,
• Groene daken,
• Aanleggen van moestuinen voor kinderen,
• Deelname wormenhotel,
• Verticale tuinen,
• Wit verven van daken,
• Centrale composthopen,
• Java-electric stimuleren ,
• Autodelen,
• Energie coöperatie.

Wat doen we met deze voorstellen??
Op 7 februari organiseren we een bijeenkomst. We bespreken dan welke nieuwe initiatieven ontplooid kunnen worden en wie daar bij wil helpen. We zullen ook uitleggen wat onze doelstellingen zijn en hoe we (willen) werken.

De mensen die gereageerd hebben krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar iedereen is welkom!
De bijeenkomst zal zijn op 7 februari in de boot ‘Einde van de Wereld’, en duurt van 19.30 tot 21.30.