Kop van Java-eiland op de schop

Beste buurt bewoners,

Een brede groep van buurtbewoners heeft een idee gemaakt voor de herinrichting van de kop van Java. De initiatiefnemers zijn

- namens stadsdorp Java-eiland Tine Wiegman

- vertegenwoordiging buurttuin Anja Saris

- vertegenwoordiging buurtsoos Jip van Leeuwen

- Nico Evers General manager Hotel Jakarta

- plaatselijke ‘Kop deskundige’ en blogger Bert Kommerij (www.overdekop.wordpress.com )

- buurtbewoner, landschapsarchitect en stedebouwkundige Huub Juurlink. 

Reden hiervoor is dat op korte termijn de tijdelijke school De Kleine Kapitein en de daarbij horende kiss en ride strook zullen verdwijnen, maar ook om te zorgen dat het gebied niet permanent wordt gebruikt als het schrobputje van de buurt. Daarbij is het verlangen om deze plek leeg en ruim te houden, maar ook bestaande initiatieven zoals buurttuin, de honden van de kop, skate en speelpark, een goede plek te geven door de buurtbewoners omarmd en samengebracht tot een concept plan.

Tot nog toe zijn twee workshops met de buurtbewoners gehouden. De ideeën zijn in samenhang gebracht door Huub Juurlink, landschapsarchitect en stedenbouwkundige, maar tevens buurtbewoner. Zijn bureau dat op Sporenburg is gevestigd doet dit project kosteloos, als bijdrage voor het maken van een beter leefklimaat voor de buurt. Verdere informatie over Huub en zijn bureau kun je vinden op de websites van zijn bureau.

www.jeng.nl

De deelnemers van de workshop hebben een aantal doelstellingen geformuleerd waar het ontwerp aan zou moeten voldoen, deze zijn

doelstellingen daarbij zijn:

  1. de voor Amsterdam unieke en robuuste havensfeer te behouden, maar ook een goede aansluiting te maken tussen het ruige deel (betonplaten) en de meer geraffineerde  inrichting met rode klinkers etc. van de rest van het Java-eiland, 
  2. de leegte te behouden maar ook een duidelijke omkaderde groene ruimte te bieden om buurtinitiatieven een duidelijke omkaderde plek te geven, zoals bestaande initiatieven zoals buurtuin, hondenveld, graffiti wall, voetbalkooi, kinderspeelplek, maar misschien ook zaken die zicht nog gaan voordoen  
  3. de historie van de plek in de plannen te betrekken maar ook informatie te verstrekken daarover voor rondfietsende toeristen etc.
  4. het toevoegen van extra elementen zoals banken, een amfitheatertje, een runnerstrack, verbeterd gazon met een paar bomen voor het creëren van schaduwplekken in de zomer
  5. en als uitsmijter te kijken naar het grotere geheel van de buurt en recreatie en groenmogelijkheden, zodat alle druk niet terecht komt in de Bogortuinen of alleen op de Kop, wat zijn nog andere plekken in de buurt die een groenere en verbeterde verblijfskwaliteit kunnen krijgen zodat niet alle gebruiksdruk op 1 of 2 plekken in de buur terecht komen. Bijvoorbeeld groener maken van de keiharde Veemkade en het gebied langs de Oostelijke Handelskade vooral in het gebied tussen cruiseterminal en Pakhuis de Zwijger.

Al deze zaken zijn samengebracht in een eerste schets en een boekwerkje met daarin een puntsgewijs verslag over de uitkomsten van de workshop en de ingrediënten voor de nieuwe schets. Het schetsontwerp kunt u bekijken op bijgevoegde afbeelding, een verder verdieping van het proces en schets kunt u vinden in aangehechte PDF

De initiatiefnemers willen nu graag de eerste schetsplannen onder de aandacht brengen van de buurt. Mocht u geïnspireerd raken en ideeën of opmerkingen hebben op dit buurtinitiatief dan kunt u dit melden bij Tine Wiegman, stadsdorp Javaeiland en bij Anja Saris vertegenwoordiger buurttuin en stadsdorp Java eiland en vóór 30 september op het volgende mailadres: Stadsdorpjavaeiland23@gmail.com

De zaken die u inbrengt zullen zoveel mogelijk in een volgende ontwerpstap worden ingevoegd. Daarna zullen de initiatief nemers dit plan aanbieden aan de wethouder van de gemeente Amsterdam.  

 

Wij horen graag van u!

Bert Kommerij

Jip van Leeuwen

Huub Juurlink

Nico Evers

Tine Wiegman

Anja Saris