Kerngroep

Begin 2014 heeft een groep ‘eilanders’ het initiatief genomen om een buurtgroep op te richten om gemeenschapszin en onderlinge hulp te bevorderen - dat werd Stadsdorp Java-eiland.  Deze eerste 'kerngroep' bestond uit (van links naar rechts) Rob van Leeuwen, Hennie Epskamp, Dorien van Loggem, Tine Wiegman, Barbara van der Kleut en Wietske Kuipers.  

De leden van de Kerngroep zijn nu: Anja Saris, Ann Meijer, Gusta Drenthe, Mieke Groen, Niek van Hoewijk, Rob van Leeuwen, Tine Wiegman, Victor Budke, Wietske Kuipers