Deze vernieuwing is een stap in de verduurzaming van het warmtenet zoals Nuon die voor ogen ziet. Nuon legt graag aan bewoners en klanten uit wat de aansluiting op het Oostelijk Havengebied inhoudt, waarom die ondernomen wordt en wat deze voor klanten betekent.

De avond vindt plaats op maandag 2 juli in De Eester, C. van Eesterenlaan 266 en wordt geleid door Jos van der Lans, de voorzitter van de Buurtcoöperatie.
De nieuwe leiding voert nu al restwarmte aan vanuit de Diemercentrale aan IJburg en het Zeeburgereiland. In de toekomst wordt het warmtenet nog duurzamer: de ambitie is “fossielvrij binnen één generatie” (Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon)

Op deze avond is er ook ruimte om vragen te stellen aan Nuon als warmteleverancier. Bijvoorbeeld over:
- De duurzaamheid van het warmtenet, nu en in de toekomst;
- Waar betaal ik eigenlijk voor? De prijsopbouw;
- Hoe werkt het warmtenet eigenlijk?
- Kan ik me aanmelden als klant?
- Kan ik me ook afmelden?

Wil je deze avond bijwonen?
Meld je dan svp. aan via duurzaam@buurtcooperatieohg.nl.
Geef daarbij ook aan op welke vraag je graag antwoord wilt krijgen. Een van de bovenstaande? Of heb je een ander onderwerp? Vermeld dat dan bij je aanmelding.

Zaal open: 19.00 uur. Start programma: 19.30 uur precies.
NB.: deze avond gaat niet over de praktische werkzaamheden rondom de aanleg van de warmtetransportleiding.
Zie ook: buurtbalie-ohg.nl/activiteit/

mede namens Martin Buijck en Neeltje van der Werf (Nuon),
met vriendelijke groet,
Aad Verkleij
Duurzaam OHG