Afgelopen zomer plaatste Stadsdorp Java-eiland een oproep op haar site om te zien of er behoefte is aan openbare fitnesstoestellen op het eiland. Veel mensen hebben enthousiast gereageerd.Het stadsdeel wilde graag inspelen op deze vraag uit de buurt en de fitnesstoestellen mogelijk maken.
Samen met een aantal bewoners heeft het stadsdeel verschillende plekken bekeken op het eiland. Aanvankelijk leek naast het sportveld in de Bogortuin de beste plek. Het bleek echter dat een aantal omwonenden hier niet gelukkig mee waren. Deze plek zou een uitbreiding betekenen van de hangplek van hangjongeren die nogal wat overlast veroorzaken.

Vervolgens werd een plek meer bij het water overwogen, langs het wandelpad in de Bogortuin. Ook hier waren een aantal bewoners op tegen, het zou het uitzicht verpesten.

Het stadsdorp heeft daarom besloten zich terug te trekken uit dit project. Het idee was iets leuks te doen voor de buurt, en daarmee de sociale cohesie te versterken. Dit werkt alleen als iedereen daar achter staat.

Wat de gesprekken met de gemeente wel hebben opgeleverd, is dat er nu
serieus gekeken wordt naar de verschillende vormen van overlast in de
Bogortuin. Binnenkort organiseert stadsdeel Oost hierover een
voorlichtingsavond. Omwonenden zullen hierover per brief geinformeerd worden.