80 kilo GFT per persoon
Amsterdam scheidt nog relatief weinig afval. Elke Amsterdammer gooit jaarlijks nog zo’n 80 kilo aan groente-, fruit- en tuinafval (GFT) weg. Dat is zonde. De technieken om GFT-afval te recyclen zijn de afgelopen jaren enorm verbeterd. GFT kun je bijvoorbeeld weer vergisten, zodat er biobrandstof ontstaat.

GFT-proef op Java-eiland
In november "16 werden er op het Java-eiland tien speciale GFT-bakken geplaatst. Alle huishoudens kregen een afvalemmertje met speciale zakken, en een pasje om de bakken te gebruiken. U kunt zo vaak als u wilt het emmertje legen in de bakken op staat. Deze bakken worden een paar maal per week geleegd om stankoverlast te voorkomen. De proef duurt tot eind 2017.

Plaatsing GF containers  7  - 18 nov. 2016
Uitgeven basispakket ( brief, GF-pasje, afvalwijzer, zakjes)  18 – 20 nov. 2016
Distributie GF-bakjes  21 – 27 nov. 2016
Website Gemeente live  begin nov. 2016
Start pilot   28  nov. 2016
Einde proef  eind 2017

 
Wat gebeurt er met het ingezamelde Groente- en Fruit afval?
Het afval wordt eerst gesorteerd. Helaas zit er vaak vervuiling bij, en dat gaat alsnog naar de verbrandingsovens. Het bruikbare GF afval wordt deels meteen gecomposteerd. Dat levert uitstekendde compost op. De rest wordt eerst vergist. Daarbij ontstaat biogas dat gebruikt wordt als groen gas. Veel vuilnisauto's rijden op dit gas. Daarna wordt ook dit gedeelte gecomposteerd. De warmte die daarbij vrij komt gaat naar de glastuinbouw voor verwarming van de kassen. Het vrijgekomen water wordt o.a gebruikt door de veegwagens die de straat reinigen.